Szkolenia BHP

 

Wymogiem wobec każdego pracodawcy jest przeprowadzanie okresowych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenia okresowe mają na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, a także zapoznanie pracowników z nowymi przepisami.

Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla przedsiębiorstw z różnych branż. Podczas szkoleń poruszana jest tematyka dot. regulacji prawnych, odpowiedniej organizacji pracy zgodnej z przepisami i ergonomią. W trakcie kilkugodzinnych kursów poruszane są również zagadnienia dotyczące zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz o sposobach ich likwidacji.

Zakresy naszych szkoleń:

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników adminitracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

[powrót]

Thursday the 25th - - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews