POLITYKA PRYWATNOŚCI

zawierająca obowiązek informacyjny
na podstawie artykułu 13 RODO oraz politykę cookie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług SPAWIN SYLWESTER BRZĘCZEK EDUKACJA ZAWODOWA z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-703, ul. Karola Goduli 36; NIP: 5741400072 REGON: 243644031.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: SPAWIN SYLWESTER BRZĘCZEK EDUKACJA ZAWODOWA, 41-703, Ruda Śląska ul. Karola Goduli 36 z dopiskiem RODO.

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • spełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji usług szkoleniowych, kursów oraz doradztwa inżynieryjnego, w szczególności poprzez reprezentację klientów przed instytucjami nadającymi uprawnienia zawodowe, instytucjami udzielającymi dotacji, instytucjami kontrolującymi ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych jest również niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

 • kontaktowania się z Państwem pod kątem realizacji naszych usług, a także innych informacji wymaganych w tym zakresie, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę. Jest również niezbędne do realizacji naszego prawnie
  uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

 • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

 • archiwizacji danych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE ?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji naszych usług.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • instytucje kontrolujące oraz nadzorujące w obszarze doradztwa inżynieryjnego oraz nadawania uprawnień zawodowych, do których przekazujemy Państwa dane osobowe;

 • szkoleniowcy oraz trenerzy świadczący na rzecz naszej firmy usługi szkoleniowe,

 • instytucje udzielające dofinansowań do projektów unijnych, w których bierzemy udział, a także Instytucje kontrolujące prawidłowe wydawanie tych środków,

 • w zakresie usług IT świadczonych dla nas przez podmioty zewnętrzne;

 • w zakresie usług kadrowo - księgowych oraz podatkowych;

 • w zakresie usług BHP

 • ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne instytucje państwowe, sądy, organy ścigania upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 • podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:

 • zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

 • Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

 • cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych;

 • zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;

 • Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

 • zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • Wasze nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej nam zgody.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, 6 lat kalendarzowych, chyba że istnieją szczególne zapisy w ramach realizowanych przetargów publicznych oraz realizowanych projektów unijnych, wydłużające ten okres do 10 lat kalendarzowych.

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
  podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

COOKIES

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie
skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 • funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka
  lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
  internetowej itp.;

 • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Thursday the 25th - - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews